Sampul Raya Edisi 2018


Bilangan Sampul Raya Percuma
AHLI
Nilai Pembelian
BUKAN AHLI
Nilai Pembelian
1 Paket RM80 - RM119.99 RM100 - RM149.99
2 Paket RM120 - RM149.99 RM150 - RM199.99
Maxima 3 Paket RM150 dan keatas RM200 dan keatas

Terma & Syarat:

  1. Promosi PERCUMA Sampul Raya Pasaraya Ku akan bermula dari 25 Mei 2018 sehingga 15 Jun 2018.
  2. Pemberian Sampul Raya percuma terbuka kepada semua pelanggan Pasaraya Ku yang memenuhi nilai pembelian yang ditetapkan.
  3. Pembelian mestilah dalam satu (1) resit.
  4. Pelanggan akan menerima rekaan Sampul Raya secara rawak.
  5. Stok Sampul Raya percuma adalah terhad dan diberi sehingga stok habis. Setiap paket mengandungi 4 sampul raya.
  6. Setiap pelanggan boleh mendapat maxima 3 paket Sampul Raya sehari untuk setiap lawatan. Permintaan untuk Sampul Raya lebih tidak akan dilayan.