Keratan Jimat RM5 akan dicetak dalam setiap resit pembelian bagi resit tempoh dari 
01 Oktober 2017 - 12 November 2017.

Langkah - langkah

 

Syarat - syarat